2014

Dňa 31.12.2014, na Silvestra, usporiadal KST Horňan v poradí už III. ročník, "Silvestrovského výstupu na Vres". Do rána poriadne prituhlo, od Sádku až na Vres po čerstvo napadnutom snehu, ale za krásneho slnečného počasia a v dobrej nálade, vybralo sa na pešiu túru 14 členov klubu. Zastávka na Troch duboch nám padla vhod, občerstvili sme sa teplým čajom i zahriali sa nejakým tým "tuhým". Po vystúpení na vrchol Vresu sme sa mohli "pokochať" krásnymi pohľadmi na okolité kopce pri dobrej viditeľnosti. Ako i minulý rok, predseda klubu hodil "do pľacu" jedno šampáňo, navzájom sme si popriali do Nového roku všetko naj... . Po šťastlivom návrate dolu sme sa ešte zastavili ohriať teplým čajom v miestnom pube a rozišli sa do svojich domovov očakávať príchod Nového roku... Komentár napísal: PEŠI

Dňa 30.12.2014 sa zúčastnilo "zopár skalných" turistov ( M. Novotný, T. a I. Krafčíkovci a M. Šupa) z nášho KST, s pomedzi mnohých účastníkov z ostatných klubov, na predsilvestrovskom výstupe na Marhát, ktorý usporiadal KST Bojná. Teplota sa ráno pohybovala okolo – 6 až - 10 °C. Cestu sme zmákli za 2 hodiny a niečo. Hore na Marháte fúkal studený vietor, bolo aj viacej snehu, ale mali sme zo sebou tekuté svetre. Výhľady boli celkom pekné, ale mohlo to byť aj lepšie. Medzi účastníkmi výstupu sme stretli aj nášho bývalého rodáka Jozefa Škorňáka s jeho bratrancom. Komentár napísal: M. Novotný

Dňa 26.12.2014 zorganizoval KST Horňan Práznovce, ako už tradične, "Štefanský výstup na Kozlicu". Tohtoročnému výstupu prialo počasie, bolo krásne slnečné počasie, i keď pomerne chladno. Počas dňa postupne vystupovali na vrchol Kozlice turisti z Práznoviec, Krnče a Bošian, dokonca aj jedna turistka z ďalekého Slovinska. Tento ročník bol veľmi úspešný, čo sa týka účasti, na vrchole Kozlice sa stretlo približne 130 turistov. Tradične vládla dobrá nálada a po krátkej opekačke na Kozlici a aj na Troch duboch sa všetci spokojní vrátili domov. Komentár napísal: P. Janček

Dňa 21.12.2014 sa traja turisti (trio známe ako KBŠ) z KST Horňan Práznovce vydali na cestu bez návratu za snehom. Plánovaný odchod bol o 11,30 hod. od miestneho pohostinstva ŠPORT, ale už s malým zdržaním. Autom sme sa vyviezli na Kulháň. Odtiaľ naša cesta pokračovala po modrej turistickej značke, ktorá začína v Prašiciach, cez rázcestie Kulháň, povedľa Bystrého potoka až na Panskú Javorinu. Počasie bolo bláznivé, striedalo sa slnečno, daždivo a dokonca od vyšších polôh snehové krúpky, ktoré doprevádzal na vrchole, často až neznesiteľný studený vietor. Výhľady z rozhľadne teda neboli také, aké sme očakávali. Výstup hore nám trval 1,55 hod. Po malom občerstvení a prezlečení sa do sucha, pobrali sme sa naspäť. O 15,00 hod. sme boli pri vozidle. Jedným očkom sme skočili pozrieť do VIRIDIS-u (na nejakú tú 12-ku) , v Malých Hostiach na teplý čaj a domov. Pridávame pár fotografií ktoré sa nám podarilo spraviť. S pozdravom TEAM KBŠ (Krafčík, Blina, Šupa). Komentár napísal: J. Blina ml.

Dňa 13.12.2014 usporiadal KST Horňan pre svojich členov a pozvaných hostí už tradičnú, poslednú spoločenskú akciu v roku - Vianočný večierok, ktorého sa zúčastnila skoro celá členská základňa (bodaj by bola taká účasť aj na horách). Večierok sa viedol v duchu predvianočnej atmosféry, čomu nasvedčovala aj krásna výzdoba sály KD od Gabiky Mikulášovej. Večierok otvoril predseda klubu P. Janček, privítal členov, hostí a predniesol jednotlivé body, podľa scenára POZVÁNKY. Po vyjadrení podpory a dôvery predsedovi klubu od členskej základne a dohode, že doplnenie výboru, voľba nového predsedu a podpredsedu sa bude prejednávať na výročnej členskej schôdzi v máji, sa upresnili niektoré dôležité dátumy a miesta akcií, ktoré ostali otvorené po predošlej členskej schôdzi, hlavne sa hlasovalo o cyklozájazde, kde prešiel návrh zájazdu do Krásnej Lípy a vlaková turistika Zamračenou do RAJA, kde sa stanovil, po záujme členskej základne i iných KST RR TO, pevný dátum na 8.-9.-10. mája 2015. Takisto pozval turistov na Zimný zraz turistov, ktorý usporiada KST Bojná 17.1.2015 na Bojnej, spojený s turistickou zábavou. Ako je zvykom, ocenení boli aj naši jubilanti, od najmenších-najmladších až po najstarších, a najaktívnejší turisti v jednotlivých kategóriach, deti-ženy-muži. Po 18.- tej hodine nám pozvaný hosť, historik a špecialista na II. sv. vojnu v našom regióne, Roman Vrána pripravil nezabudnuteľný zážitok - prezentáciu o lietadlách a letcoch, ktorí lietali a boli zostrelení nad našimi horami, nad Krnčou a Jelencom, o ich životných osudoch, ale porozprával i príbehy o iných letcoch, za čo mu všetci srdečne ďakujeme.Samozrejme poďakovanie patrí aj nášmu výboru za perfektný guláš, zákusky a občerstvenie. Nakoniec sme si zaspomínali, pri fotoprezentácii akcií z celého roku, ktorú vtipne komentoval predseda klubu, kde všade nás vietor zavial... Zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín... Komentár napísal: PEŠI

Dňa 15.11.2014 sa uskutočnilo v Bošanoch derby medzi KST Javor Bošany versus KST Horňan Práznovce, pri príležitosti úcty hodného 20 - teho výročia vzniku KST Javor Bošany a ako aj odveta za ich prehratý zápas na "Horňanskej vatre" v Práznovciach. I keď sme prvý polčas suverénne vyhrali, nakoniec sme zápas prehrali, ale sme im to nechali, aby mali radosť (keď už mali to výročie...), alebo to bolo inak? Na znak úcty a priateľstva sme KST Javor priniesli krásnu tortu a šampanské, oni sa nám odvďačili bohatým pohostením. Akcia pokračovala v priateľskom duchu zábavou, spevom a tancom až do neskorých nočných hodín. Komentár napísal: P. Janček

Dňa 9.11.2014 sa 11 turistov + 1 pes z KST Horňan Práznovce vydalo na krásnu, jesennú vychádzkovú túru, výstup na Hrdovickú. Počasie bolo ideálne, nálada fantastická, ale všetko nám pokazil pohľad cestou pod a na vrchole, všade odpadky, plastové fľaše, dokonca sem dorazili už aj sprejeri - frajeri... Ľudia, spamätajme sa, príroda patrí nám všetkým, a plače...!!!! Komentár napísal: PEŠI

Dňa 1.11.2014 sa konala v KD v Práznovciach členská schôdza KST Horňan, ktorú v mene výboru viedol predseda klubu Pavol Janček, za hojnej účasti členskej základne (40 členov) , i vzhľadom na dátum jej konania, Sviatku všetkých svätých. Po privítaní oboznámil prítomných členov o programe schôdze a predniesol správu o činnosti klubu za predošlé obdobie, kde vyhodnotil postupne jednotlivé akcie, predniesol návrh plánu činnosti na budúci rok a niektoré akcie z plánu RR TO, zaradené do tohto plánu, na ktorých sa klub bude podieľať, s možnosťou diskusie o ich zmene, doplnení či zámene ich termínov, taktiež kladne zhodnotil spoluprácu na medzinárodnej úrovni s družobným KČT Krásná Lípa a ďalšie možnosti jej rozvoja v nadchádzajúcom období. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a o stave účtu predniesla pokladníčka Oľga Šujanová, potom si členovia u nej postupne mali možnosť uhradiť členské príspevky na budúci rok. V diskusii boli pripomienkované niektoré akcie, kde boli zo strany členov navrhované i zmeny termínov, akcií či navrhnuté i nové akcie s dohodnutým záverom, že spresnenie bolo ponechané na rozmyslenie do Vianočného večierka. Po diskusii bola schôdza skončená. Komentár napísal: PEŠI

Dňa 18.10.2014 sa zúčastnilo, spolu s ostatnými turistami, 7 členov KST Horňan Práznovce na túre v Kremnických vrchoch, výstupe na FLOCHOVÚ, po trase Čierna voda – Flochová – sedlo Flochovej – Svrčinník – sedlo Flochovej - Turček. Akciu organizovala RR TO a KST Horňan Práznovce.

Dňa 15.9.2014 sa konala akcia " Výstup na Tribeč, spojená so slávením sv. omše", ktorého sa zúčastnili aj členovia nášho KST, spomedzi asi 130 účastníkov výstupu. Celú atmosféru akcie výstupu a na vrchole, počas konania omše, zachytil na fotografiách Pavol Janček.

Dňa 7.9.2014 náš klub zorganizoval výlet na bicykloch. Pre malý záujem bola pôvodná trasa do Zubrej obory v Lovciach zmenená na trasu Práznovce - Chynorany - Turčianky - Klížské Hradište - Cibajky - Práznovce - celkom 45 km. Na cyklotúre sa zúčastnili traja členovia klubu.

Každoročne, od roku 2009, sa náš klub zúčastňuje hviezdicového výstupu na Veľký Tribeč. Bolo tomu tak i tento rok, 1.9.2014, kedy sme si uctili pamiatku Jožka Šefranika, člena KST Horňan Práznovce, ktorý zomrel pri výstupe na Veľký Tribeč dňa 1.9.2013, osadením pamätného kríža na Žabici. Česť jeho pamiatke !

Dňa 30.8.2014 sme usporiadali pre členov KST Horňan, za účasti hostí - členov KST Javor Bošany, Horňanskú vatru 2014, ktorej predchádzal futbalový zápas medzi klubmi ( samozrejme sme Bošančanov porazili, ale brali sme to s rezervou, lebo boli oslabení o svojich najlepších hráčov, ktorí boli v Tatrách...).

Dňa 10.8.2014 sa zopár zdatných priaznivcov dvojkolesových tátošov, na čele s predsedom klubu za horúceho počasia, vydalo na cyklotúru na Panskú Javorinu.

V dňoch 29.7. - 2.8.2014 sme sa zúčastnili "medzinárodného zájazdu" do Oščadnice, pretože sme na túrach prešli cez Poľskú i Českú republiku.

V dňoch 2.7. - 7.7.2014 sme zorganizovali cyklo-turistický zájazd na Solinské jazero v PR.

Dňa 4.7.2014 sme sa zúčastnili na bohoslužbe zasvätenej sv. Cyrilovi a Metodovi v kostolíku na Sádku.

V dňoch 6. a 7. júna 2014 sme sa stretli na Horňanoch pri Sekvoji, na tradičnej akcii nášho klubu, 8. ročníku „Po stopách Práznovských predkov“.

XIV. ročník Letného turistického zrazu v Skačanoch 13. – 15.6.2014

Dňa 24.5.2014 sa uskutočnilo posedenie s členmi klubu, ktorí účinkovali v programe Basa 2014. Predseda klubu P. Janček sa všetkým poďakoval a dostal prísľub ich účinkovania i na budúci rok. Nakoniec si pozreli i video z Basy, ktoré natočil perfektne, na vysokej úrovni M. Števanka a sami účinkujúci vtipne " zhodnotili " svoje výkony .

Dňa 26.4.2014 sme sa, ako každoročne skoro stále tá istá partia členskej základne, ktorej nie je ľahostajná príroda, zúčastnili na brigáde, pomoci Zeme, od Krnče - bane, okolo Panenky Márie až po sekvoju na Horňanoch. I keď nám počasie neprialo, vyčistili sme celý spomenutý úsek od odpadkov (našťastie tento rok, akoby si to ľudia už konečne uvedomili, ich bolo "len do jedného vreca"...) a popritom sme ešte nezabudli zavinšovať i Jurajovi k jeho sviatku.

Dňa 1.3.2014 zorganizovala obec spolu s KST Horňan fašiangovú veselicu, spojenú s polnočným pochovaním Basy, ktorej deň predtým predchádzal fašiangový sprievod členov klubu v maskách s návštevami domácností v dedine. Tento rok bol výnimočný, pretože to bolo už 15. výročie tejto krásnej, ľudovej zábavy. Vďaka všetkým, ktorí ju po celé tie roky organizovali a doteraz organizujú...

Dňa 4.1.2014 sme sa spolu s turistami, z ostatných okolitých KST, zúčastnili za sychravého počasia výstupu na Javorový vrch.

                                                                                                                                                                            

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY