Náš podiel v mikroregiónoch

 Združenie obcí Mikroregiónu  ZÁPADNÝ TRIBEČ

  Členské obce: Súlovce,  Oponice,  Kovarce,  Čeľadince,  Nitrianska Streda,  Solčany,  Práznovce

      Združenie mikroregiónu Západný Tribeč vzniklo v roku 2000 na základe záujmu fyzických a právnických osôb za účelom vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní rozvoja územia obcí Súlovce, Oponice, Kovarce, Čeľadince, Nitrianska Streda, Solčany, Krnča a Práznovce. Predsedom Združenia je starosta obce Krnča  – Ing.  Jaroslav Kačina. Mikroregión Západný Tribeč patrí do Nitrianskeho kraja v okrese Topoľčany. V tomto mikroregióne žije 9009 obyvateľov. V mikroregióne sa nachádza niekoľko chránených území. Sú to napr. národná prírodná rezervácia Hrdovická (k.ú. Nitrianska Streda a Čeľadince), Kovarská hôrka (k.ú. Kovarce), Solčiansky háj (k.ú. Solčany), Hrašková (k.ú. Oponice). Turisticky zaujímavý je Tribeč s množstvom turistických chodníkov. Samozrejmá je spolupráca i s ostatnými mikroregiónmi celého Nitrianskeho kraja, a z občianskym združením MAS Šluknovsko z ČR – v zastúpení Ing. Evy Hamplovej, práve túto spoluprácu nadviazal KST Horňan Práznovce, v zastúpení predsedu klubu Pavla Jančeka s predsedom KČT Krásná Lípa Václavom Hiekem.
Mikroregióny Nitrianskeho kraja

Mikroregióny Nitrianskeho kraja

 

Kontakt:  Ing. Jaroslav Kačina,  predseda     Tel.: 038 / 5302229     Email: ocukrnca@stonline.sk 956 19 Krnča

 Odkazy: http://www.rrato.eu/sluzby/nas-region/zdruzenia-obci-v-okrese-topolcany/
                  http://www.sazp.sk/mikroregiony/mikro/nr/1015.htm
                  http://www.mas-sluknovsko.cz/Z-Oponic-az-na-Tolstejn/699.html

 
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

      Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ je občianske združenie, registrované v zmysle zákona SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dňa 13.05.1999 pod č. VVS/1-900/90-15015.  Prvé kroky k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva sú datované od roku 1993, kedy sa zástupcovia obcí Chrabrany, Ludanice, Dvorany nad Nitrou, Kamanová, Belince, Preseľany, Hrušovany a Koniarovce začali stretávať za účelom riešenia spoločných problémov. Vzájomná spolupráca týchto ôsmych obcí dospela k tomu, že založia občianske združenie. O tomto kroku sa rozhodlo 12.4.1999 na schôdzi za účasti všetkých volených zástupcov jednotlivých obcí, ktorí samostatne za každú obec schválili vstup obce do Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a stanovy Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. Zápisnica a uznesenia z tejto schôdze boli podkladom k registrácii združenia na Ministerstve vnútra SR. Najvyšším orgánom bola členská schôdza a ďalšími orgánmi v zmysle stanov boli predsedníctvo a združenie navonok zastupoval predseda. Proces budovania partnerstva sa začal od roku 2001 prostredníctvom rozsiahlej činnosti a aktivít združenia. V roku 2003 sa rozrástlo naše združenie o obec Čermany a obec Horné Obdokovce. Významným medzníkom vo formovaní partnerstva bol rok 2006, keď za členov združenia boli prijatí zástupcovia neziskového, občianskeho, podnikateľského sektora a fyzické osoby.

Profil Svornosť

Mikroregión SVORNOSŤ

Mikroregión SVORNOSŤ

     Pokračovanie línie združenia spoločne sa podieľať na rozvoji mikroregiónu sa premietlo do naštartovania aktivít smerujúcich k zapojeniu sa do prípravy na integrovaný rozvoj vidieka. Na základe tejto iniciatívy sa 17. marca 2006 stretli  zástupcovia nášho združenia s volenými zástupcami obcí mikroregiónu Západný Tribeč za účelom spoločného postupu pri príprave na prístup Leader. Výstupom tohto stretnutia bolo rozhodnutie obecných zastupiteľstiev zúčastniť sa v spoločnom tandeme projektu  „Stratégie rozvoja vidieka a príprava miestnych odborných kapacít prístupom Leader“, ktorý bol financovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po ukončení tohto projektu v roku 2008 vstúpili obce mikroregiónu Západný Tribeč – Práznovce, Krnča, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Oponice a Súlovce do Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ a zároveň sa členmi združenia stali aj ďalší  zástupcovia podnikateľského a neziskového sektora.

Členovia

Verejná správa

Obce: Koniarovce,  Hrušovany, Preseľany, Belince, Kamanová, Ludanice, Dvorany  nad Nitrou, Čermany, Horné Obdokovce, Chrabrany, Práznovce, Krnča, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Oponice a Súlovce.

Podnikatelia

Poľnohospodárske družstvo Ludanice,  Poľnohospodárske družstvo „Ponitrie“ Preseľany,  Poľovnícke združenie PONITRAN Ludanice,  Michal Švajlen  SOLČANKA,  Milan Rybanský, Ladislav Klačanský,  Ing. Ľuba Mináriková.

Fyzické osoby

Vladimír Biely,  Darina Gerhátová,  Barbora Gerhátová, Ing. Branislav Gerhát, Ing. Bernard Fraňo,  Jozef Kucka, Miloš Rybanský, Edita Šípošová.

Organizácie

KST Horňan Práznovce , Slovenský zväz záhradkárov ZO Hrušovany, Slovenský orol miestny klub Hrušovany, Mužská spevácka skupina LIDOVEC Solčany.


 

Predsedníctvo Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Meno a priezvisko Funkcia
Darina Gerhátová predseda
Ing. Jaroslav Kačina podpredseda                   
Mgr. Ľubica Petráková           člen
Juraj Trsťan člen
Ing. Juraj Soboňa člen
Pavol Janček člen
Milan Rybanský člen
Michal Švajlen člen
Ing. Ľubomír Svorad člen

 

Kontakt  na Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ:

 Darina Gerhátová,  predseda      MT: 0917 306 452, Email: svornost@stonline.sk

Nitrianska 2/3

955 01 Chrabrany  

Viac sa dozviete na :    http://www.mrsvornost.sk/index.php/zdruzenie-mikroregionu-svornost/                     

 

 

                                                                                                                                                                            

 

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY