2 % z dane

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí náš klub podporili a venovali nám 2 % zo svojich daní za rok 2017. Vážení priatelia turistiky, vážení členovia klubu a jeho priaznivci, aj v tomto roku máte možnosť sa rozhodnúť, aby časť zo svojich daní v rozsahu 2%,  ktoré ste  odviedli štátu za rok 2018, bola určená v prospech niektorej z neziskových organizácii.  Budeme veľmi radi ak sa Vy, alebo Vaši blízki, rozhodnete prispieť  2% nášmu klubu – KST Horňan Práznovce.

Ďakujeme s vedomím, že tak urobíte aj tento rok, alebo i inou formou, napr.  venovaním finančného daru, poukázaním na náš účet…


 

Číslo účtu KST HORŇAN PRÁZNOVCE :  SK2902000000003123227153                                       SWIFT KOD: SUBASKBX


 

Obchodné meno alebo názov : KST HORŇAN PRÁZNOVCE

 

   

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo :  Práznovce, 95501, Rezutova 340

   

Právna forma : Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) :   50013394

 


       Tlačivo na stiahnutie:

              Vyhlásenie -2018

Stiahnuť (Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-2019.pdf, 142KB)

 

 

        

 

 

 


 

                                                                                                                                                                          

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY