2009

Dňa 29.8.2009 sme usporiadali akciu "Horňanská vatra 2009".

Výstup na Tríbeč dňa 1.9.2009.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY