Aktuálne akcie

Výstup na Malý Grič, zvládnu malí aj veľkí 
odchod: 8.00 hod. od klubu KST Horňan Práznovce 
Preprava: osobnými automobilmi. 
Nahlásiť sa môžete na t.č. 0907 356454 
Na vašu účasť sa tešia členovia KST Horňan Práznovce.PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY