Aktuálne akcie

KST Horňan Práznovce oznamuje, že 17.11.2022 o 19.00 hod. zvoláva
stretnutie účinkujúcich v kultúrnom programe „Pochovávanie basy“ v
predchádzajúcich ročníkoch a tiež pozýva nových členov, ktorí majú
záujem účinkovať v tomto programe v roku 2023. 
Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie. 
Výbor KST Horňan PráznovcePONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY