Aktuálne akcieVážený členovia KST Horňan Práznovce a priatelia turistiky.

Dávam Vám do pozornosti, že v pláne činnosti  na rok 2020 je niekoľko turistických akcii, na ktoré je potrebné zabezpečiť dopravu a ubytovanie. Z toho dôvodu Vás prosím, aby ste si tieto termíny pozreli a v prípade vášho záujmu sa aj čím skôr nahlásili na tel. č. 0907 356 454 alebo na email: jancekpalo@azet.sk

Zájazdy:

22.-24.5.2020     – Zakopané

17.-21.6.2020     – Zájazd – cykloturistika  – Dunajská  cesta (Vyšehrad – Budapešť)

28.7.-1.8.2020    – Bzince pod Javorinou

16.-20.9.2020     – Zájazd cykloturistika – podľa záujmu 

Upozorňujem, že ak sa už nahlásite  a uhradíte zálohu za ubytovanie, tým je vaša účasť záväzná a to znamená, že v prípade neúčasti je potrebné nájsť si náhradu, inak  vám záloha za zájazd nemôže byť  vrátená! 

 


PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY