Naši sponzori

Dolu uvedeným sponzorom KST Horňan Práznovce patrí poďakovanie nás, všetkých členov, za nezištnú pomoc pri zabezpečovaní všetkých, nami poriadaných akcií, či už poradnou, finančnou alebo materiálnou pomocou z ich strany.
Všetkým, ktorí by sa chceli podieľať  na sponzorovaní nášho KST, radi zverejníme na našej stránke formou reklamy Vaše požadované údaje. Ak máte záujem a chceli by ste sa podieľať na sponzorstve, prihláste sa prosím u predsedu klubu Pavla Jančeka.

 

OÚ Práznovce

 

Obecný úrad   Práznovce

Starosta obce: PhDr. Dušan Macho, mobil:  0915 435 006

Adresa:  M. Nešpora 146/4

955 01  Práznovce

Fax: 038/5320975,   Mobil: 0918 513 686

E-mail: podatelna@praznovce.sk

Web: www.praznovce.sk  

 

Ján Jamrich – Farby lux  farbylux

Stummerova  4261

95501       Topoľčany

Tel.č.:  038/ 5321 041

Ekonomické oddelenie: 038/5324 542

Email:  farbylux@farbylux.sk

Web:    http://www.farbylux.sk 

 

 

 

  

 

Juraj Holeščák – LETOKRUH

j h letokruh

Predaj náradia a nástrojov, brusív, lepidiel na drevo.  

Pivovarnícka 4

955 01 Topoľčany

tel./fax 038/532 16 21    MT  0905 216 864

Email: letokruh@stonline.sk

Web:  http://www.letokruh.host.sk/uvod.htm

 

 

  

 

 Ing. Miroslav Palatinus – Palatin s.r.o.DXN kava

Zlatovská č. 27

911 05 Trenčín

Mobil: 0905 613 173

Email: mpalatin@zoznam.sk

Web: http://www.palatin.sk/index.php/kontakt.html

  

 

Radomír DAŇO – Klampiarske práce                                     DAŇO Radomír Klampiarske práce   

 

Bagarova 183/26

95501 Práznovce

Mobil: 0905 179 934

Email: d.radomir@gmail.com 

 

 

  

 

Juraj  MAKO  –  M – gallery  – umelecká činnosť, fotografické službymako juro

Poradenská činnosť pri prevádzkovaní webstránky

Mobil: 0904 990 441

Email: info@m-gallery.sk

Web:http://www.m-gallery.sk

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                            

 

PONUKA PRE MOBILNÉ TELEFÓNY